MerlinX 17 lat na polskim rynku,
ponad 100 touroperatorów.
Polski  Italiano  Român  Lietuvos
Dostawcy  |  RODO  |  O nas   |  Kontakt  |  Język:
Logowanie:

Vacations IBE

 
Informacje ogólne Podłączenie PL Podłączenie EN Przykłady podłączeń Zamów Ceny
 
Panel Administracyjny − konfiguracja Vacations IBE:

I Konfiguracja vidgetów
Tworzenie i usuwanie szablonu
Historia zmian
II Zarządzanie vidgetami
1. Zmień szablon
2. Ustawienia ogólne
3. Parametry ofert
4. Styl strony
5. SEO
6. Hosting plików
7. Przejdź do strony
III Konfiguracja elementów
Wyszukiwarka
Dostępne widgety dodatkowe
I Konfiguracja szablonu
Aby skonfigurować widgety należy przejść do panelu konfiguracyjnego. W tym celu logujemy się na stronie http://vcms.eu/admin, używając loginu i hasła, które otrzymaliśmy przy zakupie usługi. Po zalogowaniu przechodzimy do konfiguracji.
Vacations CMS Konfiguracja
Tworzenie i usuwanie szablonu

Przy pierwszym logowaniu należy zacząć od utworzenia nowego afiliatu. W tym celu należy nacisnąć przycisk DODAJ na dole strony.
Następnie podajemy nazwę afiliatu (prosimy nie używać znaków specjalnych – kropek, spacji, wykrzykników, nawiasów itp. oraz polskich liter; dozwolone są: litery, cyfry, myślniki, znak podkreślenia) oraz wybieramy jeden z dostępnych szablonów.
Możemy stworzyć kilka różnych afiliatów. Przy kolejnym logowaniu wystarczy wybrać afiliat który chcemy edytować / konfigurować, z listy utworzonych szablonów.
Aby usunąć afiliat należy nacisnąć przycisk SKASUJ przy szablonu, który chcemy usunąć.
Vacations CMS Konfiguracja
Certyfikat SSL
Po rozwinięciu ostatniej pozycji z menu: "Domena" ukazuje się pole do wpisania adresu domeny. Z prawej strony znajduje sie przycisk "SSL Certyfikat". Po kliknięciu wyskakuje okienko konfiguracyjne.
Vacations CMS Konfiguracja
W polu "Certyfikat SSL" należy wybrać wszystkie pliki otrzymane od agenta, które w zawartości mają zakodowany certyfikat SSL w postaci (przykład skrócony dla czytelności):
Vacations CMS Konfiguracja
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFVTCCBD2gAwIBAgIRAOhus+DG+1c0R+Q4AhsxRtowDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
(...)
braDsLVztnlxj7HWhRSUDW5+S4EUiiIKcA==
-----END CERTIFICATE-----


Jeśli jest tylko jeden plik z taką zawartością i zawiera tylko jeden certyfikat (w postaci jak powyżej), to należy jego zawartość wkleić na stronie https://whatsmychaincert.com/ w polu:
Vacations CMS Konfiguracja
Po kliknięciu na przycisk "Generate Chain" pojawi się okienko pobierania pliku, który zapisujemy na dysku i wrzucamy razem z plikiem certyfikatu agenta oba pliki w polu Certyfikat SSL.

"Klucz SSL"
W polu "Klucz SSL" należy wybrać plik od agenta, który w zawartości ma zakodowany Klucz Prywatny w jednej z dwóch postaci:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAujvoUMYdUP5pJZXkKx9AgzrAmwnLE2FpwtAVfA6CG1XDqtGV
(...)
FP3EzI4kN4yq8Uxg3X5aiVUCqSyeMGyfTypOfhNJUjWdZktk6wP8
-----END RSA PRIVATE KEY-----


lub w postaci:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDC0tsYY1NrDLel
(...)
FhlCcMctpOodBq0oqdrzIk0=
-----END PRIVATE KEY-----


Informacje dodatkowe:
 • Jeżeli w plikach otrzymanych od Agenta brakuje któregoś z powyższych elementów, w opisanej powyżej postaci, to na 99% nie jesteśmy w stanie pomóc.
 • Rozszerzenia plików nie mają znaczenia przy wrzucaniu plików certyfikatu/klucza – w przypadku innych rozszerzeń plików można wybrać w okienku uploadu pliku w przeglądarce typ "Wszystkie pliki (*.*)" i wrzucić plik z dowolną nazwą.
 • Jeśli certyfikat nie jest poprawny po jego wrzuceniu dostaniemy komunikat błędu (Przykładowo: "Klucz prywatny nie odpowiada certyfikatowi!") – certyfikat nie jest wtedy zapisywany.
 • Pliki klucza/certyfikatu oprócz zawartości w wymienionym powyżej formacie mogą także dodatkowo zawierać inną zawartość – nie przeszkadza to w niczym.
 • Przy zapisywaniu certyfikatu NIE sprawdzamy, czy jest poprawny dla domeny dla której jest zapisywany – może się zdarzyć, że Agent przyśle certyfikat dla innej domeny.
 • Weryfikacji czy wrzucony na stronę certyfikat jest w 100% poprawny można dokonać wpisując adres domeny na stronie: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
 • Po dodaniu lub usunięciu certyfikatu SSL należy skontaktować się z Działem HelpDesk MerlinX, z prośbą o uruchomienie skryptu, który przeładowuje certyfikaty na serwerze – dopiero po tej czynności zmiany będą widoczne.
 
Istnieje możliwość stworzenia klonu lub kopii już istniejącego szablonu:
Vacations CMS Konfiguracja
 
Historia zmian

Dokonane zmiany możemy śledzić przy pomocy funkcji "Historia zmian (tu możesz cofnąć dokonane zmiany)". Zmiany możemy cofnąć.
Vacations CMS Konfiguracja
 
II Zarządzanie stroną
Po kliknięciu KONFIGURUJ obok wybranego szablonu ukarze się nam panel zarządzania / edycji szablonu wraz z podglądem strony.

Zmień szablon

Ustawienia ogólne

Parametry
ofert

Styl strony

SEO

Hosting plików
 
1. ZMIEŃ SZABLON
Użyj tej opcji jeśli chcesz zmienić szablon który edytujesz.
 
2. USTAWIENIA OGÓLNE
2.1. Ustawienia ogólne do góry
Nazwa domeny
Podaj nazwę domeny, na której umieszczona będzie strona, domena będzie brana pod uwagę przy podłączaniu portali społecznościowych.

Favicon
Ikona, która pojawia się z przodu, na karcie z otwartą stroną WWW.

Zabezpieczenia przed atakiem robotów
Kod CAPTCHA dla funkcji Szybki kontakt.

Kod HTML
Można dodać własny kod HTML np. podłączyć Google Analytics.

Dodaj wyskakującą reklamę
Dodaj adres do pliku z reklamą, która otworzy się automatycznie po wejście na stronę.
Vacations CMS Konfiguracja
 
2.2. Dane Agencji do góry
Należy wprowadzić dane biura, dane kontaktowe, zdjęcie biura, komunikatory oraz skonfigurować serwer SMTP, który jest niezbędny do otrzymywania zgłoszeń ze strony oraz wiadomości z sekcji "Szybki kontakt".
Vacations CMS Konfiguracja
 
2.3. Język strony do góry
Można wybrać języki w których będzie prezentowana strona. Istnieje również możliwość wyboru domyślnego języka strony oraz czy ma być wyświetlana flaga wybranego języka. Aby przetłumaczyć teksty na inne języki, należy przejść do "Edycji tekstów".
 
3. PARAMETRY OFERT
3.1. Ustawienia ogólne do góry
Oferty pakietowe
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

Wyszukiwarka samolotów
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xFly, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.

Wyszukiwarka hoteli
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xHotel, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.

Wyszukiwarka samochodów
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xCar, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.
Vacations CMS Konfiguracja
3.2. Parametry domyślne do góry
Lista domyśłnych kryteriów wyszukiwania ofert.
3.3. Parametry własne
Lista stworzonych kryteriów wyszukiwania ofert, które zostały użyte na stronie.
 
4. STYL STRONY
4.1. Kolory do góry
W zakładce "KOLORY" istnieje możliwość wybrania gotowych schematów lub indywidualnych kolorów dla poszczególnych elementów. Zmiany należy zapisać.
Vacations CMS Konfiguracja
4.2. Wygląd ogólny do góry
Ustawienia dotyczące zaokrąglenia poszczególnych elementów na stronie oraz Zoom na foto (zbliżenie obrazka po najechaniu kursorem myszki dla interaktywnych elementów).
4.3. Zaawansowane
Istnieje możliwość dodania własnych styli CSS poprzez dodanie reguł.
 
5. OPTYMALIZACJA SEO do góry
Można tu zoptymalizować swoją stronę i uczynić ją bardziej widoczną w sieci, aktywując poszczególne elementy. Wpisana nazwa biura będzie widoczna na zakładce w przeglądarce, a słowa kluczowe ułatwią wyszukanie strony (znaczniki META).
Vacations CMS Konfiguracja
Uwaga: przy podłączeniu GATE (czyli tylko wybranych elementów VCMS) przekierowania linków nie są obsługiwane!
Vacations CMS Konfiguracja
 
6. HOSTING PLIKÓW do góry
Zarządzaniem plikami na serwerze (np. umowy, dokumenty podróży).
Vacations CMS Konfiguracja
 
7. PRZEJDŹ DO STRONY do góry
Przechodząc do podglądu strony, można na bieżąco śledzić wprowadzone zmiany.
 
III Konfiguracja elementów
Aby edytować dany element, należy wybrać ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu elementu.
 
WYSZUKIWARKA
Wyszukiwarkę można skonfigurować według własnych upodobań, zaczynając od własnej nazwy całego elementu.

Następnie należy przejść do konfiguracji poszczególnych zakładek:
Vacations CMS Konfiguracja
W pierwszej kolejności podając nazwę zakładki, typ wyszukiwarki, kryteria oraz kolejność w jakiej mają być ułożone.

Istnieje możliwość wyboru czy cena całkowita ma być widoczna oraz jakie parametry mają być widoczne w filtrach na liście wyników.

W celu zdefiniowania głównych kryteriów w wyszukiwarce, można skorzystać z domyślnie utworzonych parametrów bądź stworzyć własne.

W tym miejscu można również podać nazwę 5 hoteli, które będą wyświetlone na pierwszych miejscach w wynikach wyszukania.

W zależności od ustawień, hotele zawsze będą wyszczególnione na liście wyników niezależnie od kryteriów wyszukania bądź tylko wówczas gdy wyszukany zostanie region, w którym dany hotel się znajduje.

Wyróżnienie Top Regionu − istnieje również możliwość wybrania najbardziej polecanych regionów, które będą wyróżnione w wyszukiwarce poprzez ikonę gwiazdki.

Lista Regionów na 2 kroku − istnieje możliwość przedstawienia wyników wyszukania na 2 kroku z podziałem na regiony. Regiony mogą być prezentowane w formie rozwijalnej listy z nazwą kraju posegregowanej według najniższej ceny. Po wybraniu danego kraju, rozwinie się lista z regionami, z której można przejść bezpośrednio do opisu regionu, wyświetlić region na mapie, zobaczyć temperaturę powietrza i wody i przejść do ofert wybranego regionu klikając w jego nazwę bądź cenę. Kolejnym sposobem, w jaki można wyświetlić listę ofert są kafelki z nazwą kraju domyślnie posortowane również według najniższej ceny. Aby przejść do regionów danego kraju, należy wejść w cenę pod zdjęciem kraju. Zostanie wówczas wyświetlona lista regionów także w formie kafelków ze zdjęciem oraz temperaturą powietrza i wody. Klikając w nazwę regionu, zostanie otwarty przewodnik ze szczegółowym opisem regionu. Wybierając przycisk z ceną, zostanie wyświetlona lista ofert z wybranego regionu.

Regiony można pogrupować według ceny, nazwy, kategorii oraz ocenie zarówno rosnąco jak i malejąco.

Dodatkowo, poszczególne regiony można wyróżnić dodając kotylion, wpisać w nim własny tekst, ustalić jego położenie, kształt oraz kolor. Regiony mogą być wyróżnione przy pomocy ikony gwiazdki (podobnie jak top regiony w wyszukiwarce) bądź kciuka.
 
DOSTĘPNE WIDGETY DODATKOWE:
1. Box oferty poziomy do góry
W tym module można wyróżnić do czterech hoteli, które chcemy polecić. Należy podać nazwę modułu, następnie wybrać proponowany hotel. W tym celu, należy wybrać domyślny szablon wyszukiwania lub stworzyć własny. Następnie, można podać nazwę hotelu lub pozostawić pole puste, wówczas wybrana zostanie najtańsza oferta pasująca do uprzednio wybranych kryteriów. Domyślne zdjęcie oferty można zastąpić zdjęciem z galerii bądź dodać własne. Można również wyróżnić ofertę dodając kotylion w wybranym miejscu, kształcie i kolorze oraz wpisać własny tekst.
Vacations CMS Konfiguracja
2. Box z własnym tekstem do góry
W boxie tym zamiast nazw regionów, można wpisać własne nazwy i wybrać domyślnie utworzone kryteria wyszukiwania lub stworzyć własne.
Vacations CMS Konfiguracja
Aby stworzyć własne kryteria, należy wybrać ikonę "+", następnie "tripsearch" i podać nazwę szablonu. Po wybraniu utworzonego szablonu z listy trzeba przejść do jego edycji (ikonka z trzykropkiem).
3. Box oferty pionowy do góry
Jest to tradycyjny box ofertowy z wybranymi regionami bądź hotelami. W edycji boxa istnieje możliwość dodania zdjęcia, wybrania kryteriów domyślnych lub stworzenia własnych. Następnie, można wybrać regiony, które mają być wyświetlane lub pozostawić puste pola, wówczas zostaną wyświetlone najtańsze oferty spełniające kryteria.
Vacations CMS Konfiguracja
W tym boxie można również pokazać wybrane hotele. W tym celu należy wybrać zakładkę "Wybierz hotel" i wpisać nazwy hoteli, które mają być przedstawione.
4. Promobox slider do góry
Jest to box w którym w formie pokazu slajdów, można umieścić odnośnik do ofert z systemu, bądź do zewnętrznych treści. Istnieje możliwość określenia czasu wyświetlania danego slajdu, wysokości oraz położenia przycisków nawigacyjnych. W konfiguracji zawartości boxa, należy wybrać obrazek, wpisać tekst, który ma się wyświetlać, rozmiar, kolor oraz styl tekstu, a także położenie tekstu w boxie.
Vacations CMS Konfiguracja
UWAGA: aby dodać cenę, walutę, itp. trzeba postawić kursor na końcu tekstu (lub innym wybranym miejscu) i nacisnąć prawy przycisk myszy, otworzy się menu z dostępnymi opcjami dodatkowymi. Można wybrać kilka opcji, rozdzialjąc je spacjami.
Vacations CMS Konfiguracja
Wybierając opcję "Wstaw link" istnieje możliwość dodania odnośnika do gotowego linka lub zewnętrznej strony. Następnie należy wybrać czy link ma się otworzyć w bieżącym oknie czy jako nowa karta.

Alternatywnie, wybierając funkcję "Oferty z systemu" można skorzystać z uprzednio utworzonych parametrów oferty bądź stworzyć nowe parametry.

Aby wyświetlić w boxie zewnętrzną treść, w edycji boxa należy wybrać zakładkę "Wstaw link", a następnie wkleić adres strony, do której klient zostanie przekierowany po kliknięciu w box oraz zdecydować czy strona otworzy się w obecnym oknie bądź jako nowa karta.
5. LiveRoom do góry
Aby osadzić link do Liveroom na stronie agenta, wymagane jest dodanie standardowego elementu odnośnika HTML <a> , gdzie w atrybucie href podany link według poniższej specyfikacji.
Zalecamy dodanie do linka atrybutu target="_blank" (otwarcie w nowym oknie/zakładce) aby ułatwić użytkownikowi nawigacje.

Przykładowy link: http://liveroom.merlinx.eu/pl/123456789/

Opis parametrów linka:
 • liveroom.merlinx.eu − adres Liveroom wspólny dla wszystkich wersji językowych.
 • pl − 2-literowy kod ISO 639-1 wersji językowej jaka ma zostać użya do wyświetlenia Liveroom.
  W przypadku pominięcia tego parametru (razem ze znakiem "/") przyjmowana jest wersja PL.
  Aktualnie obsługiwane wersje językowe: EN, ES, FR, HU, IT, LT, NL, PL, RO, VL
 • 123456789 − 9-cyfrowy numer Merlinowy agencji.
do góry
Jesteś tutaj: Strona główna > Vacations IBE > Ceny
wstaw na FB