MerlinX 17 lat na polskim rynku,
ponad 100 touroperatorów.
Polski  Italiano  Român  Lietuvos
Dostawcy  |  RODO  |  O nas   |  Kontakt  |  Język:
Logowanie:

Vacations CMS

 
Informacje ogólne IBE Wczasy IBE Samoloty IBE Link Przykłady podłączeń Zamów Ceny
Dokumentacja EN
 
Suwakiem Włącz/Wyłącz na górze sekcji możemy jednym ruchem wyłączyć lub włączyć usługi dodatkowe dla wszystkich dostawców. Poniżej znajduje się pole 'Szukaj operatora', gdzie można wpisać nazwę dostawcy, aby łatwo przejść do edycji jego usług. Istnieje możliwość, aby wykluczyć poszczególne typy usług, lub całkowicie wyłączyć usługi dodatkowe danego dostawcy. W tym celu, należy wyszukać dostawcę, kliknięciem na nazwę rozwinąć listę usług a następnie suwakiem włączyć lub wyłączyć dany typ usługi, na przykład: W takiej konfiguracji, formularz rezerwacji na stronie www będzie wyglądał tak:
Panel Administracyjny − konfiguracja Portalu Vacations CMS:

I Konfiguracja szablonu
Tworzenie i usuwanie szablonu
Historia zmian
II Zarządzanie stroną
1. Zmień szablon
2. Ustawienia ogólne
3. Parametry ofert
4. Styl strony
5. Konfiguracja układu
6. SEO
7. Konfiguracja okienek
8. Hosting plików
9. Uprawnienia
10. Przejdź do strony
11. Podstrony
III Konfiguracja elementów
1. Oferty
2. Biuro
3. Treść
4. Stopka
5. Zewnętrzne - iframe
6. Oferty
7. Wyszukiwarka
I Konfiguracja szablonu
Aby skonfigurować własną stronę należy przejść do panelu konfiguracyjnego. W tym celu logujemy się na stronie http://vcms.eu/admin, używając loginu i hasła, które otrzymaliśmy przy zakupie usługi. Po zalogowaniu przechodzimy do konfiguracji.
Vacations CMS Konfiguracja
Tworzenie i usuwanie szablonu

Przy pierwszym logowaniu należy zacząć od utworzenia nowego afiliatu. W tym celu należy nacisnąć przycisk DODAJ na dole strony.

Vacations CMS Konfiguracja
Następnie podajemy nazwę afiliatu (prosimy nie używać znaków specjalnych – kropek, spacji, wykrzykników, nawiasów itp. oraz polskich liter; dozwolone są: litery, cyfry, myślniki, znak podkreślenia) oraz wybieramy jeden z dostępnych szablonów.
Vacations CMS Konfiguracja
Możemy stworzyć kilka różnych afiliatów. Przy kolejnym logowaniu wystarczy wybrać afiliat który chcemy edytować / konfigurować, z listy utworzonych szablonów.
Aby usunąć afiliat należy nacisnąć przycisk SKASUJ przy szablonu, który chcemy usunąć.
Vacations CMS Konfiguracja
Certyfikat SSL
Po rozwinięciu ostatniej pozycji z menu: "Domena" ukazuje się pole do wpisania adresu domeny. Z prawej strony znajduje sie przycisk "SSL Certyfikat". Po kliknięciu wyskakuje okienko konfiguracyjne.
Vacations CMS Konfiguracja
W polu "Certyfikat SSL" należy wybrać wszystkie pliki otrzymane od agenta, które w zawartości mają zakodowany certyfikat SSL w postaci (przykład skrócony dla czytelności):
Vacations CMS Konfiguracja
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFVTCCBD2gAwIBAgIRAOhus+DG+1c0R+Q4AhsxRtowDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
(...)
braDsLVztnlxj7HWhRSUDW5+S4EUiiIKcA==
-----END CERTIFICATE-----


Jeśli jest tylko jeden plik z taką zawartością i zawiera tylko jeden certyfikat (w postaci jak powyżej), to należy jego zawartość wkleić na stronie https://whatsmychaincert.com/ w polu:
Vacations CMS Konfiguracja
Po kliknięciu na przycisk "Generate Chain" pojawi się okienko pobierania pliku, który zapisujemy na dysku i wrzucamy razem z plikiem certyfikatu agenta oba pliki w polu Certyfikat SSL.

"Klucz SSL"
W polu "Klucz SSL" należy wybrać plik od agenta, który w zawartości ma zakodowany Klucz Prywatny w jednej z dwóch postaci:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAujvoUMYdUP5pJZXkKx9AgzrAmwnLE2FpwtAVfA6CG1XDqtGV
(...)
FP3EzI4kN4yq8Uxg3X5aiVUCqSyeMGyfTypOfhNJUjWdZktk6wP8
-----END RSA PRIVATE KEY-----


lub w postaci:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDC0tsYY1NrDLel
(...)
FhlCcMctpOodBq0oqdrzIk0=
-----END PRIVATE KEY-----


Informacje dodatkowe:
 • Jeżeli w plikach otrzymanych od Agenta brakuje któregoś z powyższych elementów, w opisanej powyżej postaci, to na 99% nie jesteśmy w stanie pomóc.
 • Rozszerzenia plików nie mają znaczenia przy wrzucaniu plików certyfikatu/klucza – w przypadku innych rozszerzeń plików można wybrać w okienku uploadu pliku w przeglądarce typ "Wszystkie pliki (*.*)" i wrzucić plik z dowolną nazwą.
 • Jeśli certyfikat nie jest poprawny po jego wrzuceniu dostaniemy komunikat błędu (Przykładowo: "Klucz prywatny nie odpowiada certyfikatowi!") – certyfikat nie jest wtedy zapisywany.
 • Pliki klucza/certyfikatu oprócz zawartości w wymienionym powyżej formacie mogą także dodatkowo zawierać inną zawartość – nie przeszkadza to w niczym.
 • Przy zapisywaniu certyfikatu NIE sprawdzamy, czy jest poprawny dla domeny dla której jest zapisywany – może się zdarzyć, że Agent przyśle certyfikat dla innej domeny.
 • Weryfikacji czy wrzucony na stronę certyfikat jest w 100% poprawny można dokonać wpisując adres domeny na stronie: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
 
Istnieje możliwość stworzenia klonu lub kopii już istniejącego szablonu:
Vacations CMS Konfiguracja
 
Historia zmian

Dokonane zmiany możemy śledzić przy pomocy funkcji "Historia zmian (tu możesz cofnąć dokonane zmiany)". Zmiany możemy cofnąć.
Vacations CMS Konfiguracja
 
II Zarządzanie stroną
Po kliknięciu KONFIGURUJ obok wybranego szablonu ukarze się nam panel zarządzania / edycji szablonu wraz z podglądem strony.

Zmień szablon

Ustawienia ogólne

Parametry
ofert

Styl strony

Konfiguracja układu

SEO

Konfiguracja okienek

Hosting plików

Uprawnienia

Przejdż do strony
 
1. ZMIEŃ SZABLON
Użyj tej opcji jeśli chcesz zmienić szablon który edytujesz.
 
2. USTAWIENIA OGÓLNE
2.1. Ustawienia ogólne do góry
Nazwa domeny
Podaj nazwę domeny, na której umieszczona będzie strona, domena będzie brana pod uwagę przy podłączaniu portali społecznościowych.

Favicon
Ikona, która pojawia się z przodu, na karcie z otwartą stroną WWW.

Zabezpieczenia przed atakiem robotów
Kod CAPTCHA dla funkcji Szybki kontakt.

Kod HTML
Można dodać własny kod HTML np. podłączyć Google Analytics.

Google Analytics:
Aby znaleźć identyfikator śledzenia lub fragment kodu śledzenia:

1. Zaloguj się na konto Analytics.
2. Kliknij Administracja.
3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
5. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia.
 • Twój identyfikator śledzenia i numer usługi wyświetla się na górze strony.
 • Informacje o śledzeniu aplikacji są wyświetlane w obszarze Śledzenie aplikacji mobilnych – za pomocą pakietu SDK.
 • Fragment kodu śledzenia (Kod śledzenia Analytics to fragment kodu JavaScript, który zbiera i wysyła dane z witryny do Analytics) do Twojej witryny jest wyświetlany w obszarze Śledzenie witryny.

Dodaj wyskakującą reklamę
Dodaj adres do pliku z reklamą, która otworzy się automatycznie po wejście na stronę.
Vacations CMS Konfiguracja
 
2.2. Dane Agencji do góry
Należy wprowadzić dane biura, dane kontaktowe, zdjęcie biura, komunikatory oraz skonfigurować serwer SMTP, który jest niezbędny do otrzymywania zgłoszeń ze strony oraz wiadomości z sekcji "Szybki kontakt".
Vacations CMS Konfiguracja
Klucz Google Maps API
Od 22 czerwca 2016 wszystkie połączenia/odwołania do Google Maps API wymagają klucza API, inaczej nie zobaczymy mapy. Poniżej znjadziemy informacje jak uzyskać taki klucz i dodać do Panelu VCMS.

1. Otwieramy link: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
2. W sekcji "Get an API key" klikamy niebieski przycisk "GET A KEY".
3. Logujemy się na konto Google.
4. W polu select można wybrać istniejący projekt, lub pozostawić domyślną opcje "Create a project" (zostanie utworzony nowy projekt, potem można zmienić jego nazwe).
5. Klikamy przycisk "Continue".
6. Czekamy... (może potrwać minute).
7. Po pomyślnym założeniu konta zostaniemy przeniesieni na stronę gdzie podajemy nazwę klucza (dowolna - nie jest istotna) i ograniczenie na jakich stronach WWW może być wykorzystany klucz, gdzie podajemy to samo co jest wpisane w Panelu Vcms w polu domena dla afiliatu strony agenta + "/*", przykładowo:
strona-agenta.pl/*
www.strona-agenta.pl/*

Vacations CMS Konfiguracja
8. Klikamy przycisk "Create".
9. Wyświetli się okienko z utworzonym kluczem API Google Maps, który kopiujemy do schowka.
Vacations CMS Konfiguracja
10. Przechodzimy w panelu Google na zakładkę "Dashboard" i aktywujemy utworzony klucz dla "Google Static Maps API" (potrzebne dla wyświetlania mapek odległości do plaży na stronie ze szczegółami hotelu).
Vacations CMS Konfiguracja


Vacations CMS Konfiguracja
11. Wpisujemy klucz API z punktu 10 w panelu administracyjnym VCMS w polu "Dane Agencji -> Klucz Google Maps API".
 
2.3. Język strony do góry
Można wybrać języki w których będzie prezentowana strona. Istnieje również możliwość wyboru domyślnego języka strony oraz czy ma być wyświetlana flaga wybranego języka. Aby przetłumaczyć teksty na inne języki, należy przejść do "Edycji tekstów".
 
2.4. Usługi dodatkowe do góry
Sekcja ta pozwala w łatwy sposób decydować jakie grupy usług dodatkowych będą wyświetlane w formularzu rezerwacyjnym danego dostawcy.
Vacations CMS Konfiguracja
Suwakiem Włącz/Wyłącz na górze sekcji możemy jednym ruchem wyłączyć lub włączyć usługi dodatkowe dla wszystkich dostawców.

Poniżej znajduje się pole 'Szukaj operatora', gdzie można wpisać nazwę dostawcy, aby łatwo przejść do edycji jego usług.
Istnieje możliwość, aby wykluczyć poszczególne typy usług, lub całkowicie wyłączyć usługi dodatkowe danego dostawcy.
W tym celu, należy wyszukać dostawcę, kliknięciem na nazwę rozwinąć listę usług a następnie suwakiem włączyć lub wyłączyć dany typ usługi, na przykład:
Vacations CMS Konfiguracja
W takiej konfiguracji, formularz rezerwacji na stronie www będzie wyglądał tak:
Vacations CMS Konfiguracja
Widoczne i możliwe do zarezerwowania są grupy usług włączonych w panelu konfiguracyjnym. Po wybraniu określonych usług i zapytaniu online o ich cenę - zostaje ona doliczona do ceny podstawowej za pakiet turystyczny.
 
3. PARAMETRY OFERT
3.1. Ustawienia ogólne do góry
Oferty pakietowe
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

Wyszukiwarka samolotów
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xFly, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.

Wyszukiwarka hoteli
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xHotel, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.

Wyszukiwarka samochodów
Wybór Touroperatorów, których oferty mają wyświetlać się na stronie, ich logo, usługi dodatkowe (crosselling), rezerwacje on-line bądź zgłoszenia, a także warunki działania serwisu i informacje dla Klientów w mailu potwierdzającym rezerwację (opcjonalne).

W tym miejscu należy wybrać szablon IBE z wyszukiwarką xCar, do której będzie odwoływać się wyszukiwarka umieszczona na tej stronie.
Vacations CMS Konfiguracja
3.2. Parametry domyślne do góry
Lista domyśłnych kryteriów wyszukiwania ofert.
3.3. Parametry własne
Lista stworzonych kryteriów wyszukiwania ofert, które zostały użyte na stronie.
 
4. STYL STRONY
4.1. Kolory do góry
W zakładce "KOLORY" istnieje możliwość wybrania gotowych schematów lub indywidualnych kolorów dla poszczególnych elementów. Zmiany należy zapisać.
Vacations CMS Konfiguracja
4.2. Wygląd ogólny do góry
Ustawienia dotyczące zaokrąglenia poszczególnych elementów na stronie oraz Zoom na foto (zbliżenie obrazka po najechaniu kursorem myszki dla interaktywnych elementów).
4.3. Zaawansowane
Istnieje możliwość dodania własnych styli CSS poprzez dodanie reguł.
 
5. KONFIGURACJA UKŁADU
5.1. Ustawienie i rozmieszczenie widgetów do góry
Wszystkie elementy umieszczone na stronie można dowolnie rozmieszczać, zmieniać ich położenie, szerokość, dodawać nowe elementy oraz usuwać już użyte.

W celu zapisania zmian konfiguracji elementów, należy wybrać "Zapisz konfigurację".

Jeśli nie chcemy zapisać dokonanych zmian, należy wybrać "Wyjdź bez zapisywania".

Przycisku "Dodaj nowy element" używamy w celu dodania nowego elementu na stronę.

Poszczególne elementy mają przydzielony numer, który wskazuje jego położenie na stronie. Aby dodać nowy widget, należy wybrać pozycję na stronie, gdzie ma się on znaleźć. Przy wstawianiu widgetu, otworzy się okienko z listą widgetów już umieszczonych na stronie, w którym należy wskazać numer elementu, przed którym ma się znaleźć nowo wstawiany moduł.

Przy każdym elemencie znajduje się przycisk "Wykonaj akcję", w którym znajdują się czynności, jakie można wykonać z danym elementem.
Vacations CMS Konfiguracja
5.2. Dodawanie nowego widgetu do góry
Nawigacja – pomaga zorientować się w którym miejscu na stronie aktualnie jesteśmy
 • okruszki – pokazują aktualnie otwartą podstronę
 • link do obrazka – możliwość dodania obrazka oraz umieszczenia na nim tekstu, całość jako hiperłącze
 • pasek zakładek – pasek nawigacyjny z podstronami
 • pasek ofertowy light – pasek z ofertami (UWAGA: nie jest widoczny na smartphonach)
Biuro – moduł dotyczący danych oraz położenia biura
 • formularz kontaktowy – dzięki niemu klient może wysłać wiadomość do Agenta
 • moduł położenia biura (dla Agencji z subagencjami) – dane kontaktowe oddziałów
 • newsletter – otrzymuj aktualne oferty
 • położenie biura (dla Agencji z subagencjami) – lokalizacja oddziałów na mapie
 • slider z biurami (dla Agencji z subagencjami) – lista oddziałów w formie poziomego przesuwanego paska
 • dojazd do biura – mapa dojazdu do biura
Treść – elementy w głównej części strony
 • e-przewodnik - przewodnik z regionami
 • doradca widget – ekspert dla wybranego kierunku
 • moduł pogodowy – pogoda w wybranych regionach
 • pasek organizatorów – ruchomy pasek z listą aktywnych touroperatorów
 • nasi doradcy – mapka subagencji –
 • subskrypcja – dodaj swój adres do bazy danych biura
 • moduł tekstowy – wpisz treść własną, np. O Nas, Regulamin
 • szukaj po pogodzie -
Stopka – szybki kontakt i dodatkowe linki

Nagłówek – wybór wyglądu nagłówka strony, możliwość dodania logo biura, dane kontaktowe, infolinia
 • nagłówek standardowy
 • nagłówek nowoczesny
 • nagłówek prosty
Zewnętrzne - ramka, w której można umieścić odnośniki do innych stron, np. filmiki, zewnętrzne strony/

Oferty – wybór modułów dotyczących różnych boxów ofertowych
 • box oferty poziomy – poziomy box dla polecanych hoteli
 • box z własnym tekstem – box ofertowy z możliwością wpisania swoich własnych tekstów
 • box oferty pionowy – box z listą wybranych regionów/krajów lub hoteli
 • promobox lider – duży box ofertowy przesuwający się w formie pokazu slajdów
Wyszukiwarka – moduł wyszukiwarki ofert
Vacations CMS Konfiguracja
 
6. OPTYMALIZACJA SEO do góry
Można tu zoptymalizować swoją stronę i uczynić ją bardziej widoczną w sieci, aktywując poszczególne elementy. Wpisana nazwa biura będzie widoczna na zakładce w przeglądarce, a słowa kluczowe ułatwią wyszukanie strony (znaczniki META).
Vacations CMS Konfiguracja
Tytuł strony: Tytuł strony zawarty w znaczniku HTML TYTUŁ, na podstronach doklejany jako część tytułu strony generowanego przez Vcms.

Opis strony: Opis strony zawarty w znaczniku HTML META "description":

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe zawarte w znaczniku HTML META "keywords":

Dodatkowy skrypt do nagłówka: Umożliwia dodanie do strony własnego kodu Javascript, przykładowo: Google Analytics. Przykład:

<script> alert('test'); </script>

Nazwa-Zawartość: Umożliwia dodawanie na stronie dodatkowych znaczników HTML META (https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_element).
Pola odpowiadają:

<meta name="NAZWA" content="ZAWARTOŚĆ" />
Vacations CMS Konfiguracja
Przyjazne linki. Możliwość dodania własnych nazw dla linków.
Usprawnij marketing internetowy i zbuduj prawidłowy profil linków dla boksów ofertowych VCMS. Dzięki optymalizacji linków Twoja strona ma szansę na wyższe miejsce na liście wyników i będzie dobrze widoczna w wyszukiwarkach.
Vacations CMS Konfiguracja
 
do góry
Krok 1. Wybór i utworzenie nowego okienka.
Aby wstawić wyskakujące okienko (pop-up) na stronie należy przejść do zakałdki Konfiguracja Okienek i kliknąć przycisk Dodaj. Z lewej strony pojawi się menu wyboru typu okienka. Wybieramy typ i okienko zostaje utworzone (pojawia się na liście okienek).
Vacations CMS Konfiguracja
Następnie klikamy na ikonkę koła zębatego znajdujacą się obok wybranego okienka, aby rozpocząć jego konfigurację.

Krok 2: Konfiguracja okienka – Ustawienia główne.
Vacations CMS Konfiguracja
Tytuł – ustawienie tekstu, pojawiającego się w nagłówku danego okienka (np. Newsletter na przykładzie powyżej)
Ukryj nagłówek – Tutaj wybieramy, czy nagłówek powinien się wyświetlać (jest to pole, w którym wyświetla się tytuł, więc jeśli je ukryjemy, to tytuł również się nie pojawi)
Położenie w pionie – tutaj wybieramy, na jakiej wysokości pojawia się okienko (dół, środek lub góra strony)
Rozmiar okienka – tu zmieniamy szerokość okienka (40,60 lub 80%)
Położenie w poziomie – w tym polu wybieramy czy okienko będzie z lewej, prawej czy na środku strony
Wewnętrzne marginesy – w tym polu ustawiamy,, jak duże obramowanie będzie dookoła tekstu
Obrazek tła dla okienka – za pomocą tego przycisku można ustawić obrazek, który bedzie widoczny w tle
Zdarzenie lub warunek aby pokazać – tutaj wybieramy, w jakiej sytuacji pojawia się okienko, na przykład przy wejściu na stronę
Czas uaktywniana warunku – ile czasu musi upłynąć od zdarzenia z pola powyżej, aby okienko się pojawiło - np. Po 1 minucie od wejścia na stronę
Ograniczenia na zdarzenia aktywujące – jak często pojawia się okienko, np. Za każdym razem, co tydzień
Autozamykanie – czas, po jakim okienko automatycznie się zamknie
Wybór animacji okienka – w tym polu możemy wybrać, jaka animacja zostanie wykorzystana przy wyświetlaniu okienka
Na jakich stronach pokazywać – wybieramy, na których podstronach pojawi się dane okienko
Dodaj zachowanie – za pomocą tego przycisku możemy dodać kolejne zachowanie dla danego okienka
Krok 3: Konfiguracja okienka – Zawartość.

Kolor czcionki – wybieramy, jaki kolor powienien mieć tekst – kolor tekstu i tła może być różny dla każdej sekcji
Kolor tła sekcji – tutaj wybieramy kolor tła
Dodatkowy odstęp – wyberamy, czy między sekcjami ma pojawiać się dodatkowy odstęp
Kolor separatora sekcji – tutaj wybieramy kolor odstępu
Treść opisu/nagłówka – w tym polu wstawiany tekst, który powiniem wyświetlać się w danej sekcji
Vacations CMS Konfiguracja
Dodaj obrazek – za pomocą tego przycisku możemy wstawiać obrazki do danego okienka.
Tytuł obrazka – tekst, który pojawi się na obrazku
Wstaw link – tutaj możemy wstawić link, do którego będzie kierować obrazek po kliknięciu na niego
Społeczności: Dodaj portal – dodawanie ikonek do udostępniania na portalach społecznościowych
Sekcja kontakt: Pokazuj mail agencji, telefon agencji, żądanie kontaktu, szybki kontakt – za pomocą tych przycisków wybieramy, które informacje wyświetlą się w okienku
 
8. HOSTING PLIKÓW do góry
Zarządzaniem plikami na serwerze (np. umowy, dokumenty podróży).
Vacations CMS Konfiguracja
 
9. UPRAWNIENIA do góry
Zarządzaniem uprawnieniami dla podstron i widgetów.
Vacations CMS Konfiguracja
 
10. PRZEJDŹ DO STRONY do góry
Przechodząc do podglądu strony, można na bieżąco śledzić wprowadzone zmiany.
 
11. PODSTRONY
11.1. Domyślne podstrony do góry
Panel z podstronami znajduje się z lewej strony ekranu. Wykaz domyślnie utworzonych stron w szablonie:

INDEX − strona główna

ABOUT US − o nas, podstrona, gdzie można opisać firmę

EGUIDE − e-przewodnik (może być użyty tylko raz) – szczegółowe informacje o regionach

PRIVACY − polityka prywatności, możliwość wpisania własnego tekstu

CONTACT − dane biura oraz mapa dojazdu

CONTACT1 − dane biura oraz formularz kontaktowy

EXPERT – ADVICE − porady ekspertów (może być użyty tylko raz) – możliwość dodawania i edycji ekspertów

HOW TO − jak rezerwować – możliwość dodania własnych tekstów dotyczących poruszania się po stronie oraz przebiegu procesu rezerwacji

Dla każdej podstrony dostępne jest menu:
 • Konfiguracja – możliwość edycji podstron, dodawania/zmian/usuwania elementów
 • Uprawnienia (ustawienia zaawansowane)
 • Usuń (dostępne tylko dla podstron własnych Agencji)
11.2. Dodawanie podstron do góry
Możliwość utworzenia własnej podstrony, która będzie bazować na dotychczasowych szablonach. Można wybrać gotowe szablony uprzednio wpisując nazwę podstrony (nie można używać znaków specjalnych, spacji).
Vacations CMS Konfiguracja
 
III Konfiguracja elementów
Aby edytować dany element, należy wybrać ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu elementu.
1. NAWIGACJA
1.1. Pasek zakładek do góry
Na tym pasku można umieścić podstrony wylistowane po lewej stronie panelu. W pierwszej kolejności, należy dodać nową podstronę oraz umieścić na niej żądane elementy. Następnie, przechodząc do edycji paska, trzeba podać nazwę zakładki, odnośnik do strony, która ma być umieszczona w tym miejscu oraz zdecydować czy zakładka ma otwierać się w nowym oknie czy w obecnym. Można dodać do 9 zakładek.
Vacations CMS Konfiguracja
1.2. Pasek ofertowy light do góry
Na tym pasku można umieścić linki do wybranych kryteriów wyszukiwania lub wybranych hoteli. W celu konfiguracji paska, należy wejść w jego edycję, podać nazwę zakładki, wybrać kryteria (można skorzystać z gotowych kryteriów lub stworzyć własne).
Vacations CMS Konfiguracja
Aby stworzyć własne kryteria, trzeba wybrać ikonę "+", następnie "tripsearch" i podać nazwę szablonu.

Następnie, wybrać utworzony szablon z listy i przejść do edycji - klikajac ikonkę z trzykropkiem.
Vacations CMS Konfiguracja
 
2. BIURO
2.1. Moduł położenia biura (dla Agencji z subagencjami) do góry
Jeśli masz kilka oddziałów, możesz dodać dane kontaktowe dla każdego z nich. W tym celu dla każdego oddziału należy dodać oddzielny moduł, w edycji w zakładce "Lokalizacja biur" trzeba wybrać "Dane biura" oraz wprowadzić dane.
Vacations CMS Konfiguracja
2.2. Położenie biura (dla Agencji z subagencjami) do góry
Jeśli masz oddziały biura, ten moduł pokaże ich położenie na mapie oraz pozwoli w łatwy sposób sprawdzić dane biura i przejść do strony WWW danego oddziału.
2.3. Slider z biurami (dla Agencji z subagencjami) do góry
Jeśli masz oddziały biura, ten moduł pokaże je w formie przesuwanego paska oraz pozwoli w łatwy sposób sprawdzić dane biura i przejść do strony WWW danego oddziału.
 
3. TREŚĆ
3.1. E-przewodnik do góry
Przewodnik po wybranych regionach w formie pokazu slajdów. W edycji modułu należy wybrać regiony, które mają być pokazywane oraz czas, po jakim wyświetli się kolejny region.
Vacations CMS Konfiguracja
3.2. Doradca klienta do góry
Aby utworzyć moduł Doradców, w pierwszej kolejności należy przejść do konfiguracji gotowej podstrony "expert-advice", następnie wybrać ikonę koła zębatego na pasku "Nasi doradcy". Po uzupełnieniu danych eksperta, trzeba zapisać je wybierając ikonę "+" na czerwonym pasku. Należy pamiętać aby po uzupełnieniu danych ostatniego eksperta również wybrać "+".
Vacations CMS Konfiguracja
Następnie, po dodaniu widgetu eksperta, w edycji można ustalić kolejność, w jakiej mają być prezentowani na stronie oraz czas wyświetlania się informacji o doradcy.
Vacations CMS Konfiguracja
Aby edytować dane eksperta, należy przejść do konfiguracji podstrony "expert-advice" z listy po lewej stronie, wybrać ikonę koła zębatego na pasku, a następnie "Edytuj wizytówkę". Po zmianie danych, należy wybrać "Zapisz i zamknij".

Aby dodać zdjęcie, komunikator, rekomendacje, należy przejść do konfiguracji podstrony "expert-advice" z listy po lewej stronie, następnie kliknąć w zdjęcie lub nazwę, wybrać ikonę koła zębatego na pasku, uzupełnić dane i zapisać zmiany.
Vacations CMS Konfiguracja
3.3. Moduł pogodowy do góry
Moduł ten przedstawia aktualną pogodę dla wybranych regionów w formie pokazu slajdów. W edycji modułu trzeba wybrać regiony oraz ustawić pogodę, która ma być wyświetlana. Dodatkowo można ustalić czas w jakim zostanie wyświetlony kolejny region oraz wybrać kryteria wyszukiwania (wybór gotowego szablonu lub stworzenie własnego).
Vacations CMS Konfiguracja
3.4. Nasi doradcy – mapka subagencji do góry
 
4. STOPKA
Stopka podzielona jest na kilka sekcji, z których każda jest oddzielnie konfigurowana.

Dane kontaktowe – sekcja z danymi kontaktowymi biura oraz odnośnikiem do portali społecznościowych

Szybki kontakt + linki – włącz/wyłącz sekcję szybki kontakt oraz linki do utworzonych podstron lub zewnętrznych stron

Dodatkowe linki – włącz/wyłącz sekcję z dodatkowymi linkami do utworzonych podstron lub zewnętrznych stron

Płatności on-line – włącz/wyłącz informację o korzystaniu z usług firm płatniczych Dotpay lub eCard

Info RWD – włącz/wyłącz informację o możliwości otwierania strony na urządzeniach mobilnych, z której wynika, że strona działa responsywnie

LiveRoom – włącz/wyłącz odnośnik do usługi LiveRoom, tzw. gotowych linków z ofertami przygotowanymi dla danego klienta
Vacations CMS Konfiguracja
 
5. ZEWNĘTRZNE – iFrame
Należy podać nazwę elementu, link do zawartości, która ma być umieszczona w ramce oraz wysokość ramki.
 
6. OFERTY
6.1. Box oferty poziomy do góry
W tym module można wyróżnić do czterech hoteli, które chcemy polecić. Należy podać nazwę modułu, następnie wybrać proponowany hotel. W tym celu, należy wybrać domyślny szablon wyszukiwania lub stworzyć własny. Następnie, można podać nazwę hotelu lub pozostawić pole puste, wówczas wybrana zostanie najtańsza oferta pasująca do uprzednio wybranych kryteriów. Domyślne zdjęcie oferty można zastąpić zdjęciem z galerii bądź dodać własne. Można również wyróżnić ofertę dodając kotylion w wybranym miejscu, kształcie i kolorze oraz wpisać własny tekst.
Vacations CMS Konfiguracja
6.2. Box z własnym tekstem do góry
W boxie tym zamiast nazw regionów, można wpisać własne nazwy i wybrać domyślnie utworzone kryteria wyszukiwania lub stworzyć własne.
Vacations CMS Konfiguracja
Aby stworzyć własne kryteria, należy wybrać ikonę "+", następnie "tripsearch" i podać nazwę szablonu. Po wybraniu utworzonego szablonu z listy trzeba przejść do jego edycji (ikonka z trzykropkiem).
6.3. Box oferty pionowy do góry
Jest to tradycyjny box ofertowy z wybranymi regionami bądź hotelami. W edycji boxa istnieje możliwość dodania zdjęcia, wybrania kryteriów domyślnych lub stworzenia własnych. Następnie, można wybrać regiony, które mają być wyświetlane lub pozostawić puste pola, wówczas zostaną wyświetlone najtańsze oferty spełniające kryteria.
Vacations CMS Konfiguracja
W tym boxie można również pokazać wybrane hotele. W tym celu należy wybrać zakładkę "Wybierz hotel" i wpisać nazwy hoteli, które mają być przedstawione.
6.4. Promobox slider do góry
Jest to box w którym w formie pokazu slajdów, można umieścić odnośnik do ofert z systemu, bądź do zewnętrznych treści. Istnieje możliwość określenia czasu wyświetlania danego slajdu, wysokości oraz położenia przycisków nawigacyjnych. W konfiguracji zawartości boxa, należy wybrać obrazek, wpisać tekst, który ma się wyświetlać, rozmiar, kolor oraz styl tekstu, a także położenie tekstu w boxie.
Vacations CMS Konfiguracja
UWAGA: aby dodać cenę, walutę, itp. trzeba postawić kursor na końcu tekstu (lub innym wybranym miejscu) i nacisnąć prawy przycisk myszy, otworzy się menu z dostępnymi opcjami dodatkowymi. Można wybrać kilka opcji, rozdzialjąc je spacjami.
Vacations CMS Konfiguracja
Wybierając opcję "Wstaw link" istnieje możliwość dodania odnośnika do gotowego linka lub zewnętrznej strony. Następnie należy wybrać czy link ma się otworzyć w bieżącym oknie czy jako nowa karta.

Alternatywnie, wybierając funkcję "Oferty z systemu" można skorzystać z uprzednio utworzonych parametrów oferty bądź stworzyć nowe parametry.

Aby wyświetlić w boxie zewnętrzną treść, w edycji boxa należy wybrać zakładkę "Wstaw link", a następnie wkleić adres strony, do której klient zostanie przekierowany po kliknięciu w box oraz zdecydować czy strona otworzy się w obecnym oknie bądź jako nowa karta.
 
7. WYSZUKIWARKA
Wyszukiwarkę można skonfigurować według własnych upodobań, zaczynając od własnej nazwy całego elementu.

Aby wyszukiwarka wyświetlała się w szerokiej wersji, w pierwszej zakładce okna konfiguracyjnego należy ustawić "Układ Szeroki" oraz "Niewymuszoną wysokość "wyszukiwarki.

Następnie należy przejść do konfiguracji poszczególnych zakładek:
Vacations CMS Konfiguracja
W pierwszej kolejności podając nazwę zakładki, typ wyszukiwarki, kryteria oraz kolejność w jakiej mają być ułożone.

Istnieje możliwość wyboru czy cena całkowita ma być widoczna oraz jakie parametry mają być widoczne w filtrach na liście wyników.

W celu zdefiniowania głównych kryteriów w wyszukiwarce, można skorzystać z domyślnie utworzonych parametrów bądź stworzyć własne.

W tym miejscu można również podać nazwę 5 hoteli, które będą wyświetlone na pierwszych miejscach w wynikach wyszukania.

W zależności od ustawień, hotele zawsze będą wyszczególnione na liście wyników niezależnie od kryteriów wyszukania bądź tylko wówczas gdy wyszukany zostanie region, w którym dany hotel się znajduje.

Wyróżnienie Top Regionu − istnieje również możliwość wybrania najbardziej polecanych regionów, które będą wyróżnione w wyszukiwarce poprzez ikonę gwiazdki.

Lista Regionów na 2 kroku − istnieje możliwość przedstawienia wyników wyszukania na 2 kroku z podziałem na regiony. Regiony mogą być prezentowane w formie rozwijalnej listy z nazwą kraju posegregowanej według najniższej ceny. Po wybraniu danego kraju, rozwinie się lista z regionami, z której można przejść bezpośrednio do opisu regionu, wyświetlić region na mapie, zobaczyć temperaturę powietrza i wody i przejść do ofert wybranego regionu klikając w jego nazwę bądź cenę. Kolejnym sposobem, w jaki można wyświetlić listę ofert są kafelki z nazwą kraju domyślnie posortowane również według najniższej ceny. Aby przejść do regionów danego kraju, należy wejść w cenę pod zdjęciem kraju. Zostanie wówczas wyświetlona lista regionów także w formie kafelków ze zdjęciem oraz temperaturą powietrza i wody. Klikając w nazwę regionu, zostanie otwarty przewodnik ze szczegółowym opisem regionu. Wybierając przycisk z ceną, zostanie wyświetlona lista ofert z wybranego regionu.

Regiony można pogrupować według ceny, nazwy, kategorii oraz ocenie zarówno rosnąco jak i malejąco.

Dodatkowo, poszczególne regiony można wyróżnić dodając kotylion, wpisać w nim własny tekst, ustalić jego położenie, kształt oraz kolor. Regiony mogą być wyróżnione przy pomocy ikony gwiazdki (podobnie jak top regiony w wyszukiwarce) bądź kciuka.

Wyszukiwanie pakietów dynamicznych można skonfigurować w formularzy wyszukiwarki, poprzez zmnaię trybu wyszkukiwania na "Dynamiczne" i wybranie żądanych pól wyszukiwarki. Na przykład, aby ustawić wyszukiwanie samolotów i hoteli, wybieramy kryteria:
 • Miejsce przylotu i wylotu
 • Datę wylotu i powrotu
 • Lokalizację hotelu
 • Uczestników podróży
Można również dodać dodatkowe kryterja, np. Standard hotelu lub wyżywienie.

Pakiet: bilet lotniczy + hotel + samochód
Aby skonfigurować wyszukiwarkę do wyszukiwania pakietów z samolotem, hotelem i wynajmem samochodu, w formularzu wyszukiwarki należy wybrać opcję "Dynamiczne" oraz pożądane kryteria wyszukiwania z grup: sekcja samolotów, sekcja hoteli, sekcja samochodów, sekcja uczestników oraz pole cars z sekcji wyboru checkboxów. Przykładowe kryteria są widoczne poniżej.
UWAGA: Dla wszystkich wyszukiwarek dynamicznych (w tym pakietowych) należy w zakładce Parametry ofert > Wyszukiwarka Dynamit wybrać odpowiednich organizatorów serwisów oraz opcjonalnie dodatkowe filtry wyszukiwania.
do góry
Jesteś tutaj: Strona główna > Vacations CMS
wstaw na FB