MerlinX 17 lat na polskim rynku,
ponad 100 touroperatorów.
Polski  Italiano  Român  Lietuvos
Dostawcy  |  RODO  |  O nas   |  Kontakt  |  Język:
Logowanie:
 
Informacje ogólne Dostawcy i dane FAQ
 
[email protected] − Dokumentacja:

I Logowanie
II Zakładanie reguł
1. Ogólne ustawienia
2. Źródła danych
3. Usługi dodatkowe
4. Opcja
5. Zaokrąglanie cen
6. Marża
7. Przeloty - Wybierz lotniska wylotowe/docelowe i linie lotnicze
8. Dostawcy hotelowi- wybierz dostawców i warunki zakwaterowania
9. Wybrane hotele - Ogranicz do wybranych hoteli
10. Ubezpieczenie - wybierz dostawców i rodzaje ubezpieczeń
11. Transfer - Wybierz dostawców i rodzaje transferów
I Logowanie
Aby skonfigurować reguły należy zalogować się do panelu konfiguracyjnego. W tym celu należy wejść na stronę http://merlinrwd.merlinx.pl i z niej zalogować się za pomocą haseł które otrzymaliśmy po zakupie usługi.
Logoanie Dynamite
II Zakładanie reguł
Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki [email protected] a następnie Reguły. Aby założyć nową regułę po prawej stronie naciskamy przycisk Dodaj regułę. Zakładanie reguły podzielone jest na kilka sekcji które powinny zostać uzupełnione.
1. Ogólne ustawienia
W ogólnych ustawieniach definiujemy jakiego regionu dotyczy reguła którą ustawiamy. Istotne jest to że jeden region może mieć ustawioną tylko jedną regułę. Uzupełniamy daty obowiązywania reguły oraz definiujemy długość pobytu. Dodatkowo ustalamy czy reguła działa na zasadach point2point czy z danych cache.
Ogólne ustawienia
 
2. Źródła danych do góry
W źródłach danych uzupełniamy poszczególnych dostawców którzy będą dostępni przy ustawianiu części składowych reguły. Lista dostawców jest dostępna tutaj.

Źródła danych
 
3. Usługi dodatkowe do góry
W każdej regule możemy zdefiniować jakie usługi dodatkowe będą zawarte w pakiecie. Same usługi dodatkowe zakładane są w oddzielnym module usług dodatkowych. Aby dodać nową usługę naciskamy Dodaj usługę. Następnie w nazwie wybieramy usługę którą chcemy wstawić do pakietu oraz wpisujemy marżę jaka ma być liczona dla usługi. Możemy także zdefiniować czy dana usługa ma być widoczna na wydruku oraz w szczegółach rezerwacji. Ustalamy również czy usługa ma być wliczana do prowizji agenta.
Usługi dodatkowe
 
4. Opcja do góry
Reguły mogą mieć ustawione różne warunki co do przyjmowania rezerwacji opcjonalnych. Zaznaczając checkbox włączamy możliwość zakładania opcji dodatkowo ustalamy jak długo opcja jest ważna oraz na ile dni przed wyjazdem może być zakładana.
Opcje
 
5. Zaokrąglanie cen do góry
Możemy również ustawić zaokrąglanie cen. Do wyboru są dwie możliwości zaokrąglania cen “W górę” gdzie zaokrąglanie jest do pełnych złotych. Druga możliwość “W górę do wartości” ustawia zaokrąglanie do wartości ustawionej w polu Wartość zaokrąglania. Definiujemy także czy zaokrąglanie ma być do ceny całkowitej lub ceny za osobę.
Zaokrąglanie cen
 
6. Marża do góry
Dostępne są trzy rodzaje ustawienia marży dla zdefiniowanej reguły.
* Per usługa: marża jest definiowana osobno dla poszczególnych składników pakietu,
* Kwota: marżą będzie zdefiniowana kwota w wybranej walucie,
* Marża: będzie obliczana procent marży od poszczególnych składników pakietu,
Dodatkowo wybieramy grupę prowizyjną po jakiej będzie naliczana prowizja od marży.
Marża
 
7. Przeloty - Wybierz lotniska wylotowe/docelowe i linie lotnicze do góry
Aby zdefiniować reguły samolotowe wchodzimy w Dodaj regułę aby ustalić warunki dotyczące samolotów. Wprowadzamy lotniska wylotowych oraz docelowych. W polach Czas wylotu i przylotu możemy zdefiniować preferowane godziny samolotów. Żeby podróż nie trwała zbyt długo możemy określić maksymalny czas na podróż. Definiując dni tygodnia określamy w jakich dniach będą wyloty. Oczywiście jeżeli w tych dniach będą dostępne samoloty. Wpisując operatora ustalamy czy będziemy korzystać z przelotów rejsowych (XSAB) lub przelotów lowcost (XTVF). W liniach lotniczych wyszczególniamy jakie linie lotnicze mają być brane pod uwagę w regule.
Ogólne ustawienia przelotu
Reguły dotyczące pakietowania z cache określają jakiego rodzaju pakiety będą tworzone w systemie. Następnie możemy określić priorytet przy łączeniu samolotu czy ma być brana pod uwagę najniższa cena czy czas przelotu. Określamy również ilość maksymalnych przesiadek przy przelocie.
Ustawienia cash przelotu
Jeżeli w punkcie 1.6 jest wybrana marża “Per usługa” możemy zdefiniować marżę dla samolotów w pakiecie lub poza pakietem czyli same przeloty. Ustawiamy również w jaki sposób jest liczona prowizja agenta.
Marża przelotu
Następnie możemy określić wartości dotyczące bagażu zawartego w pakiecie. Możemy ustawić bagaż podręczny oraz rejestrowany wybierając odpowiedni checkbox. Dalej wpisujemy wagę oraz cenę bagażu.
Bagaż podstawowy
Oprócz bagażu zawartego w pakiecie możemy zdefiniować dwa bagaże dodatkowo płatny który klient może wybrać w momencie zakładania rezerwacji. Po wybraniu Dodaj nową pozycję mamy możliwość wyboru jakiego typu bagaż zakładamy (podręczny czy rejestrowany) określamy również daty obowiązywania od do. Osobno zakładamy bagaże na samoloty wylotowy tam i z powrotem wybierając kierunek lotu. Wprowadzamy ilość bagażu, jego wagę oraz ceną za osobę. Także czy ma być naliczona prowizja dla agenta czy bagaż powinien zostać automatycznie zarezerwowany do pakietu.
Bagaż podstawowy
 
8. Dostawcy hotelowi- wybierz dostawców i warunki zakwaterowania do góry
Definiując dostawców hotelowych wybieramy Dodaj regułę gdzie możemy wprowadzić dane dotyczące dostawcy. W polu Organizator wpisujemy kod organizatora dla którego wprowadzamy parametry. Kody są ustalane przy ustawianiu importu danych. Oznaczamy czy ma nie być liczona prowizja oraz czy obiekty dostawcy mają być widoczne jako na dojazd własny. Jeżeli w punkcie 1.6 jest wybrana marża “Per usługa” zaznaczamy checkbox “Twój zarobek” i ustawiamy marże dla obiektów w pakiecie oraz poza pakietem czyli na dojazd własny (jeżeli takie będą występowały).
Dostawcy hotelowi
 
9. Wybrane hotele - Ogranicz do wybranych hoteli do góry
Domyślnie nie są wybrane żadne hotele. Klikając na Edytuj listę otworzy się lista obiektów od wcześniej zdefiniowanego dostawcy. Z tej listy wybieramy hotele które chcemy aby wchodziły w skład pakietów przez wybranie checkboxa “W pakiecie” oraz “Z samolotem i transferem”. Jeżeli obiekty mają się wyświetlać na dojazd własny powinien zostać oznaczony także taki checkbox.
Reguła hotelowa - edycja
 
10. Ubezpieczenie - wybierz dostawców i rodzaje ubezpieczeń do góry
Ubezpieczenie jest wymagane do stworzenia oferty dynamicznej. Bez jego zdefiniowania oferta nie pojawi się w systemie. Zaczynamy od wprowadzenie kodu dostawcy, nazwy ubezpieczenia oraz kodu udługi. Następnie wprowadzamy wartość ubezpieczenia za osobę dorosłą, dziecko oraz niemowlaka. Definiujemy także walutę w jakiej wpisane ceny mają być liczone. Podobnie jak we wcześniejszych modułach określamy rodzaje oferty w jakich ubezpieczenie ma być łączone. Możemy ustalić czy ma być liczona prowizja od ubezpieczenia oraz ustalamy wysokość marży jeżeli w punkcie 1.6 wybraliśmy marżę per usługa.
Reguła ubezpieczeniowa
 
11. Transfer - Wybierz dostawców i rodzaje transferów do góry
Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń transfery są wymagane do stworzenia oferty. W zależności od ilości wpisanych dostawców hotelowych w punkcie 1.8 do każdego z nich powinien zostać założony osobny transfer. Definiujemy kod dostawcy, nazwę oraz kod transfery. Następnie ustalamy promień wyrażany w kilometrach na którym będzie działał transfer. Promień jest liczony w lini prostej od lotniska docelowego. Możemy założyć kilka transferów jeżeli ich cena jest różna w zależności od dystansu. Wprowadzamy cenę dla dorosłego, dziecka oraz niemowlaka oraz ustalamy walutę w jakiej jest liczony transfer. Możemy ustalić czy ma być liczona prowizja od ubezpieczenia oraz ustalamy wysokość marży jeżeli w punkcie 1.6 wybraliśmy marżę per usługa.
Reguła ubezpieczeniowa
  do góry
Jesteś tutaj: Strona główna > [email protected] > Dokumentacja
wstaw na FB